Как получить протез

 ›  Как получить протез

Протезы верхних конечностей гражданам Украины в значительной мере финансируются государством.

Протезирование участников антитеррористической операции в Украине осуществляется за счет средств государственного бюджета и является первоочередным независимо от установления инвалидности на основании решений военных врачебных комиссий.

Механизм обеспечения учаcтников антитеррористической операции по новейшим технологиям и технологиям изготовления, которые отсутствуют в Украине (в т.ч. бионическими протезами верхних конечностей) определен ПОРЯДКОМ протезування та ортезування виробами підвищеної функціональності за новітніми технологіями та технологіями виготовлення, які відсутні в Україні, окремих категорій громадян, які брали участь в антитерористичній операції та/або забезпеченні її проведення і втратили функціональні можливості кінцівки або кінцівок

Полный перечень документов и порядок протезирования можно найти на сайте Государственой службы Украины по делам ветеранов войны и участников антитеррористической операции

 

Остальные категории граждан могут быть обеспечены бионическими протезами верхних конечностей за счет средств Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве, денежные средства предприятий, благотворительных фондов и собственные денежные средства.

Фонд социального страхования от несчастных случаев на производстве при установлении МСЭК устойчивой утраты профессиональной трудоспособности назначает одноразовую помощь потерпевшему.

 

“Для призначення одноразової допомоги та щомісячної страхової виплати до робочого органу виконавчої дирекції Фонду подаються:

- заява потерпілого про призначення страхових виплат;

-  акт про нещасний випадок, пов'язаний з виробництвом, за формою Н-1 (якщо стався нещасний випадок), висновок за формою Т-1 (якщо такий складався);

-  акт (спеціального) розслідування нещасного випадку (аварії), що стався (сталася), за формою Н-5 (якщо такий складався);

-  рішення суду про встановлення факту нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання (якщо було засідання суду з цього питання);

-  висновок МСЕК про ступінь втрати професійної працездатності;

-  довідка про середню заробітну плату (доход);

-  копія трудової книжки або витяг з неї, засвідчені страхувальником або підписом працівника робочого органу виконавчої дирекції Фонду при пред'явленні оригіналу;

-  довідка про розмір пенсії по інвалідності (якщо вона призначена) унаслідок нещасного випадку на виробництві (у тому числі про розмір одержуваних надбавок);

-  протокол засідання комісії з питань охорони праці підприємства, а у разі, якщо вона не створена на підприємстві, комісії з питань вирішення спорів при робочих органах виконавчої дирекції Фонду про відсоток зменшення розміру одноразової допомоги потерпілому на виробництві (у разі встановлення комісією з розслідування нещасного випадку, що ушкодження здоров'я настало не лише з причин, що залежать від роботодавця, а і внаслідок порушення застрахованою особою нормативних актів про охорону праці).”

(Порядок призначення, перерахування та проведення страхових виплат

Постанова правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України
від 27 квітня 2007 року N 24
)


Адрес:

ул. Казимира Малевича, 31, г. Киев, Украина, 03680

office@stalmed.com

Телефоны:
Бионические протезы в Украине
+38 (044) 451-50-52